1.png
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
2.png
Zespół Szkół
blank.gif

INFORMACJE
Strona główna
Misja i wizja szkoły
Kalendarz/Projekty
Dyrektor/Kadra pedagogiczna
Integracja
Historia
Z życia zespołu
Biblioteka/Centrum multimedialne
Komunikaty
Stołówka
Zdrowe odżywianie
Konkursy
Serwis Pomoc Dziecku
Cała Polska czyta dzieciom
Nie daj się grypie
Bezpieczny Internet
Galeria
Archiwum Newsów
Szukaj
Kontakt

Doradztwo zawodowe szkoła podstawowa

Doradztwo zawodowe liceum ogólnokształcące


Zamówienia publiczne


STRONY DOMOWE NAUCZYCIELI
Renata Cegiełka
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Szkoła Podstawowa
blank.gif

INFORMACJE
O Nas
Sprawdzian szóstoklasisty
Samorząd Szkolny
Szkolne ZOO
Karta rowerowa
MISTRZOWIE KODOWANIA
Program Od grosika do złotówki
SKO
Rada rodziców
Szukaj
Galeria
Kontakt


Z ŻYCIA KLAS
Oddział przedszkolny A
Klasa 2d
Klasa 4a
Klasa 4c
Klasa 6c


INTEGRACJA
Historia integracji
Integracja kl. 0 - III
Integracja kl. IV-VI
Integracja sensoryczna
Rewalidacja


ŚWIETLICA
Świetlica
Regulamin świetlicy
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Liceum Ogólnokształcące
blank.gif Strona główna blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Konkursy
blank.gif

Od października w naszej szkole ruszyła pierwsza edycja konkursu "Super klasa".
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6. Rywalizacja będzie trwać od października 2015 r. do czerwca 2016 r. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zaciętej rywalizacji. Na zwycięską klasę czeka super nagroda.

Powodzenia ! Samorząd

 

KONKURS „SUPER KLASA”

Założenia konkursu:

 • Konkurs dotyczy uczniów klas 4-6
 • Konkurs trwa od 1 października 2015r. do 31 maja 2016r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 3 czerwca 2016r.
 • O wyniku końcowym decyduje suma punktów uzyskanych przez klasę w podanych poniżej obszarach działalności
 • Wszelkie informacje o rodzaju działań oraz ich podsumowania będą umieszczane na tablicy Samorządu Szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły. Po zakończeniu pierwszego okresu podana zostanie klasyfikacja śródroczna konkursu.

Cele konkursu:

 • zintegrowanie zespołów klasowych
 • motywowanie do aktywności na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
 • promowanie nauki
 • rozwijanie zainteresowań
 • podnoszenie kultury osobistej i promowanie pozytywnych zachowań
 • aktywizowanie rodziców do współpracy ze szkołą
 • wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji
 • wspieranie działań dydaktycznych i wychowawczych szkoły

Obszary działalności uczniów podlegające ocenie w roku szkolnym 2015/2016:

1. Wyniki w nauce:

Ocenie podlega średnia ocen po  I okresie. Średnia klasy zostaje przeliczona na punkty w następujący sposób:

 • 4,5 i więcej -20 pkt.
 • od 4.4 do 4,2- 15 pkt.
 • od 4,1 do 4,0- 10 pkt.
 • od 3,9 do 3,7- 5 pkt.
 • niżej- 3 pkt.

2. Zachowanie w szkole:

Ocenie podlega ocena zachowania za I okres roku szkolnego.Liczba punktów przyznawanych za poszczególne zachowanie, to:

 • wzorowe – 5 pkt.
 • bardzo dobre – 4 pkt.
 • dobre – 3 pkt.
 • nieodpowiednie i naganne – 0 pkt.

Po przeliczeniu ocen z zachowania na punkty, obliczona zostaje średnia klasy, która następnie podlega poniższej punktacji:

 • najwyższa średnia w szkole do 4,3 – 20 pkt.
 • od 4,2 do 4,0 – 15 pkt.
 • od 3,9 do 3,7 – 10 pkt.
 • poniżej 3,6 – 5 pkt.

3. Frekwencja klasy:

 • 95 % - 25 pkt.
 • 94 %- 93 % - 22pkt.
 • 92% - 91% - 20pkt.
 • 90% - 88% -  15 pkt.
 • 87% - 85% - 12 pkt.
 • 84% - 82% -  10pkt.
 • 81% - 5 pkt.
 • poniżej 80% - 0 pkt

 

4. Stan czytelnictwa:

średnia za I semestr w przeliczeniu na jednego ucznia:

 • I miejsce ............... 10pkt.
 • II miejsce ................8 pkt.
 • III miejsce ...............6 pkt.

 

5. Udział  w konkursach, olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych: 

                 5 pkt. za każdorazowy udział indywidualnie lub grupowo

 

6. Udział w zawodach sportowych:

                   5 pkt. za każdorazowy udział indywidualnie lub grupowo

 

7.  Udział w akcjach organizowanych przez szkołę według przelicznika: 

           10 pkt za każdorazowy udział w akcjach indywidualnie lub grupowo

 

8. Udział w zajęciach pozalekcyjnych według przelicznika:

po 1 punkcie za każdą działalność poszczególnych uczniów (jeden uczeń może zdobyć wiele punktów): 

- koła zainteresowań działające na terenie szkoły

- koła zainteresowań działające poza szkołą

- organizacje charytatywne działające poza szkołą

(Uczestnictwo w zajęciach poza szkołą należy potwierdzić zaświadczeniem)

 

9. Zaangażowanie rodziców w życie szkoły: (1-10 pkt)

 

Punkty zostają przyznane za udział procentowy rodziców w zebraniach. 

Ocenie podlega także ilość wpłat na Radę Rodziców. Ważna jest liczba rodziców, którzy w danej klasie zapłacili składkę, a nieistotna jest osiągnięta kwota końcowa. 

 

10. Ile masz polubień w Super Klasie? 

 

Nauczyciele będą co miesiąc głosować na najlepszą klasę, czyli taką, z którą w danym miesiącu dobrze się współpracowało. Należy zwracać uwagę na pracę uczniów na lekcjach oraz na zachowanie. Wychowawcy klas nie głosują na swoje klasy. W głosowaniu uczestniczą nauczyciele uczący w co najmniej 3 klasach.

 

 

Podsumowanie konkursu

1.Wszystkie punkty sumuje się

2. Klasa, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzymuje tytuł Super Klasy i nagrodę specjalną

3. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygają opiekunowie Samorządu w porozumieniu z Dyrektorem i pedagogiem szkolnym

 

POWODZENIA !!!!!!!

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Logowanie
blank.gif
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dziennik elektroniczny
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Najbliższe wydarzenia
blank.gif - WAKACJE

blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Odwiedź nas na FB
blank.gif
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla ucznia
blank.gif

PODRĘCZNIKI
podręczniki

PLAN LEKCJI
plan lekcji w ZS nr 41

NA NUDĘ
Ciekawe strony

PROCEDURY WYDAWANIA DUPLIKATÓW
Procedury wydawania duplikatów w ZS Nr41
Wniosek o wydanie duplikatu

DO POBRANIA
Gazetka szkolna
Statut szkoły/ dokumenty/regulaminy

PO LEKCJACH
Biblioteka cyfrowa
Zajęcia pozalekcyjne
Kącik czytelniczy ''Czytajnik''


Harcerstwo


WOLONTARIAT RODZICÓW
Kółko szachowe
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dla rodzica
blank.gif

NABÓR
Dzień otwarty
REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i kl.I
KLASA SPORTOWA
Wyprawka kl 0 i I
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami...

ZEBRANIA
Terminarz zebrań
Rada rodziców

POMOC DLA RODZICÓW
Zasiłki i stypendia
Serwis Pomoc Dziecku
Klub Aktywnych Rodziców
Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne
Profilaktyka Dopalacze
Kącik rodzica
Akademia dla rodziców
Dziecko w sieci

SEKRETARIAT

Godziny pracy:8.00-16.00.
/piątek jest dniem bez przyjęć interesantów/

tel/fax 22 8111820
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png
Dzwonki
blank.gif
8:00 - 8:45
8:50 - 9:35
9:45 - 10:30
10:40 - 11:25
11:35 - 12:20
12:30 - 13:15
13:30 - 14:15
14:25 - 15:10
15:15 - 16:00
16:05 - 16:50
blank.gif
sideb-left.pngsideb-right.png